Opvang zieke kind

Kinderen die ingeschreven zijn in kinderdagverblijf Ooievaarsnest en de Buitenschoolse kinderopvang Klimop kunnen gebruik maken van “Opvang zieke Kind“. Dit wanneer jou kindje wegens ziekte niet naar de opvang kan komen. 

Voor meer informatie over deze opvangformule neemt u telefonisch contact op.