Team

Het kinderdagverblijf beschikt over een team deskundige medewerkers, die beantwoorden aan de opleidingsvereisten van Kind en Gezin en de verwachtingen van het organiserend bestuur.

De directie heeft de algemene leiding over de medewerkers. Ze houdt toezicht over en begeleidt de medewerkers, samen met de stafmedewerkers.

Alle medewerkers volgen regelmatig bijscholing en beschikken over een attest ‘reanimatie’ dat minstens driejaarlijks wordt vernieuwd.

Het kinderdagverblijf werkt samen met vrijwilligers en studenten, die de visie en de doelstellingen ondersteunen. Het kinderdagverblijf geeft studenten de kans om zich, onder toezicht en begeleiding van de school en de medewerkers van het kinderdagverblijf, te ontplooien als toekomstige kinderbegeleiders.