Werking

WENNEN

Om een kind de ruimte te geven om de nieuwe omgeving te leren kennen, worden voor de startdatum wenmomenten georganiseerd. Deze wenmomenten worden gepland in overleg met de verantwoordelijke en de kinderbegeleider(s) ten laatste 2 weken vóór de startdatum. Een wenmoment duurt doorgaans 2 à 3 uur. Bij het eerste wenmoment wordt een gesprek georganiseerd en maakt u kennis met de kinderbegeleider(s) en de werking van het kinderdagverblijf.

 

HEEN-EN-WEER-BOEKJE

Elk kind heeft een heen-en-weer-boekje waarmee schriftelijk informatie tussen de ouders en de kinderbegeleider(s) wordt uitgewisseld. De ouders voorzien dit boekje, vullen het dagelijks in en kijken het dagelijks na. De kinderbegeleiders kijken het heen-en-weer-boekje op hun beurt dagelijks na en vullen het dagelijks in.

 

VOEDING

Het kinderdagverblijf verstrekt de gepaste maaltijden, rekening houdend met het tijdstip en de duur van de aanwezigheid van het kind. De samenstelling van het menu gebeurt in overleg met en onder toezicht van de verpleegkundige. Het weekmenu hangt uit op het info-bord in elk onthaal. Het kinderdagverblijf voorziet niet in het ontbijt en flesvoeding. De ouders kunnen het ontbijt meegeven. Wat betreft de flesvoeding, vullen de ouders gesteriliseerde melkflesjes met aangepast water en doseren ze de poedermelk in doseerdoosjes. Moedermelk kan ook worden meegebracht. Dieetvoeding is mogelijk op doktersvoorschrift en moet door de ouders voorzien worden.

 

OPENINGSUREN

Het kinderdagverblijf is elke werkdag (maandag tot en met vrijdag) open van 6.30u tot 18.30u.