Aanvraag opvang

Wil je je bij ons een aanvraag doen? Is het voor de jaaropvang en/of vakantieopvang? Hoe doe je dit?

Wanneer het gaat om een nieuwe inschrijving, dat wil zeggen uw zoon/dochter werd dit schooljaar nog niet opgevangen in Klimop, contacteert u ons telefonisch of via e-mail voor meer informatie.

Wanneer uw zoon/dochter een recente inschrijving heeft in Klimop (het huidige of vorige schooljaar):

voor een aanvraag jaaropvang: 
Download hieronder een opvangregeling en inlichtenfiche/afhaalregeling en bezorg ons deze formulieren ingevuld terug via klimop@ooievaarsnesttienen.be. Daarnaast doet u digitaal een aanvraag via www.kinderopvanginmijnbuurt.be.

voor een aanvraag vakantieopvang doet u een digitaal een aanvraag via www.kinderopvanginmijnbuurt.be. Let op: dit betreft een aanvraag voor vakantieopvang. Om zeker te zijn of we opvang kunnen bieden tijdens de gevraagde vakantieperiode, moet u het voorstel afwachten. Dit voorstel volgt ten laatste in de tweede week na het verlopen van de inschrijvingsperiode.

Inschrijvingsformulier