Dienstverlening

Kinderdagverblijf Ooievaarsnest biedt opvang aan voor kinderen van 0 tot 3 jaar en is door Kind en Gezin vergund voor 88 opvangplaatsen.

Buitenschoolse kinderopvang Klimop biedt opvang voor schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar en is door Kind en Gezin vergund voor 42 opvangplaatsen.

We bieden opvang aan kinderen met specifieke zorgbehoeften. De verhouding van het aantal kinderen met een specifieke zorgbehoefte wordt afgewogen ten opzichte van het totale aantal kinderen. Het beslissingsproces tot opname, houdt rekening met de draagkracht en concrete zorgbehoeften van het kind en de draagkracht van het team. Zo bewaken we de wens om kwalitatieve opvang te bieden voor alle kinderen.

We biedenĀ opvang aan huis voor zieke kinderen. Per vraag wordt bekeken of, wanneer en hoelang thuisopvang mogelijk is.